[ภาพบรรยากาศ] การนิเทศงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2557

บรรยากาศการนิเทศงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2557 โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา