[ภาพบรรยากาศ] การรับนิเทศงานผสมผสานครั้งที 1/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ต้อนรับคณะนิเทศงานผสมผสานครั้งที 1/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  โดยรองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายลําพูน ฉวีรักษ์ เป็นประธานการนิเทศงานผสมผสานครั้งที 1/2557

PS-EXAUDIT-1_57-Cover-fs8