ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาภายในคปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 25 วันที่ 16 ตุลาคม 2557

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาภายในคปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 25 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ สนามโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยครั้งนี้แบ่งทีมออกเป็น 2 สี คือสีเขียวและสีชมพู โดยมีประเภทกีฬาดังนี้

  1. บาสเกตบอล
  2. เปตอง
  3. วอลเลย์บอล
  4. ฟุตซอล
  5. แชร์บอล
  6. กีฬามหาสนุก
[การแข่งขันกีฬาช่วง 13.00 – 18.00 น.] [การแข่งขันกีฬาช่วงงานสปอร์ตไนท์ 18.00 น. –  ?]