[ภาพบรรยากาศ] การแข่งขันกีฬา คปสอ.โซน 2 สนาม คปสอ.เขมราฐและคปสอ.ศรีเมืองใหม่

ภาพบรรยากาศ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คปสอ.โซน 2 ประจำปี 2557 สนาม คปสอ.เขมราฐและคปสอ.ศรีเมืองใหม่ ที่ผ่านมา

สนามคปสอ.เขมราฐ (วันที่ 30 ตุลาคม 2557)

สนามคปสอ.ศรีเมืองใหม่ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557)