[ภาพบรรยากาศ] งานวันปีใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558

ภาพบรรยากาศ งานวันปีใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ณ ลานหน้าอาคารพักพยาบาลหลังใหม่ โดยธีมงานปีนี้คือ “Cowboy & Cowgirl” และมีกิจกรรมดังนี้

 • การแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างเจ้าหน้าที่
 • การลุ้นรางวัลกลาง โดยรางวัลใหญ่ปีนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและ ทองคำ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำในปีนี้ได้แก่
  1. นางสาววัชราภรณ์ ขุนศรี ได้รับทองคำ รางวัลสนับสนุนโดย นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
  2. นายบุญส่ง ขันทะโส ได้รับทองคำ รางวัลสนับสนุนโดย นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
  3. นางสาวเสาวะภา ภาระเวช ได้รับทองคำ รางวัลสนับสนุนโดย นพ.วรุตม์ เกตุสิริ
  4. นางสาวอาทิตยา ได้รับตู้เย็น รางวัลสนับสนุนโดย ทพ.ณัฐวุฒิ ชัชพลชัย
  5. นางยมลภัทร มะลิเลิศ ได้รับเครื่องซักผ้า รางวัลสนับสนุนโดย ทพญ. ชนม์นิภา มุระชิวะ
 • การประกวดเครื่องแต่งกายตามธีมงาน “Cowboy & Cowgirl”
  1. นายเสกสรรค์ แก้วคำพันธ์ รางวัลแต่งกายชายดีเด่น
  2. นางชนะกานต์ จันทาป รางวัลแต่งกายหญิงดีเด่น
  3. นายชนะจิต ศรีภักดี รางวัลแต่งกายความคิดสร้างสรรค์ชาย
  4. นายศิริรัตน์ เหล่าสนธ์ รางวัลแต่งกายความคิดสร้างสรรค์หญิง

กล้อง A

กล้อง B

กล้อง C