[ภาพบรรยากาศ] งานสวัสดีปีใหม่ 2557 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศการจัดงานสวัสดีปีใหม่ 2557 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร บริเวณสนามกีฬาบาสเกตบอล โดยนายแพทย์ลิต แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน งานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่/บุคลากร อาทิ การจับสลากรางวัล การแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างเจ้าหน้าที่/บุคลากร โฟล์คซองจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายแพทย์ลิต แสงแก้วด้วย
**สามารถเข้าดูภาพทั้งหมด(ความละเอียดสูง)ได้ที่ W: