[ภาพบรรยากาศ] ประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สรพ. โดยได้รับความเกียรติจาก อาจารย์วราทิพย์ ศรีทอง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.980998451944893.1073741838.311434945567917]