[ภาพบรรยากาศ] พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และงานเลี้ยงส่งนายแพทย์ลิต แสงแก้วได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ casino 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายเลอพงษ์ สุวานิช นายอำเภอโพธิ์ไทร หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโพธิ์ไทรรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมในงาน