[ภาพบรรยากาศ] พิธีฯถวายราชดุดี และเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีฯถวายราชดุดี และเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบรางวัล”แม่ดีเด่น” ของอำเภอโพธิ์ไทรประจำปี 2556 รวมทั้งการการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย