[ภาพบรรยากาศ] พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 06.30 น.โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ อาคารกายภาพบำบัด