ภาพบรรยากาศ หน่วยพอ.สว. โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วันที่ 19 มีนาคม 2558

ภาพบรรยากาศ หน่วยพอ.สว. โรงเรียนบ้านดงตาหวัง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

**เอื้อเฟื้อภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล / คุณชนะจิต ศรีภักดี