ภาพบรรยากาศ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำขอพรจากสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เม.ย 2556

ภาพบรรยากาศ ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมรดน้ำขอพรจากสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เม.ย 2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร