[ภาพบรรยากาศ] โครงการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2556

ภาพบรรยากาศ โครงการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2556 โดยศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5 อุบลราชธานี
ในวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2556