[ภาพบรรยากาศ] โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1

[ภาพบรรยากาศ] โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี