ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ของอำเภอโพธิ์ไทร ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร casino online จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมพิธีพร้อมกัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖