[ภาพบรรยากาศ] SPA In Action Phosai Hospital

ภาพบรรยากาศ SPA In Action Phosai Hospital โดย อาจารย์อรชร มาลาหอม และอาจารย์ปวีร์ คำศรีสุข วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

PSH-SPAInAction-2014_02-Cover