[ภาพบรรยากาศ]กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ปี 2556 “ต้นตาลเกมส์” สนามกีฬาโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

ภาพบรรยากาศกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ปี 2556 “ต้นตาลเกมส์” สนามกีฬ่าโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖