ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์.pdf (266 downloads )