รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคุณเกรียงไกรวุฒิ โจระสา และโรงพยาบาลตาลสุม ที่บริจาคและอนุเคราะห์มุ้งให้คนไข้นอนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคุณเกรียงไกรวุฒิ โจระสา และโรงพยาบาลตาลสุม ที่บริจาคและอนุเคราะห์มุ้งให้คนไข้นอนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
1.คุณเกรียงไกรวุฒิ โจระสา บริจาคมุ้งจำนวน 6 หลัง
2.โรงพยาบาลตาลสุม อนุเคราะห์มุ้งจำนวน 30 หลัง
ในวันที่ 6 มิถนายน 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058