รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณ คุณพ่อบุดดา-คุณแม่เสมอ จันสด พร้อมครอบครัว ที่บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง ให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณ คุณพ่อบุดดา-คุณแม่เสมอ จันสด พร้อมครอบครัว ที่บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง ให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058