รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วย ด้วยมาตรการ 3ก + 5ส

กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการรณรงค์กำจัดยุงลาย เพื่อคนไทยปลอดจาก 3 โรคร้าย คือโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) และโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมออนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตัดวงจรชีวิตยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ” และ 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้กำหนดให้ทุกวันศุกร์ในหน่วยงานและที่บ้านมีการดำเนินมาตรการดังกล่าว

pho-3k5scamp