รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1620962707948461.1073741989.311434945567917]