โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 25 สิงหาคม 2558

ภาพบรรยากาศ การรับประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราขธานี
โดยคณะกรรมการประเมินจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979342812110457.1073741828.311434945567917]