[หมดเขตรับสมัคร]รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานการจัดการ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 19 สิงหาคม  2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ

วันเวลาและสถานที่สอบ

กำหนดวันสอบในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานการจัดการ และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

DOWNLOAD FILE  >> รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ (700 downloads )