โรงพยาบาลโพธิ์ไทรประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัครถึงวันที่ 6 มีนาคม 2556

ด้วยโรงพยาบาลโพธ์ิไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำานวน 1 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 6 มีนาคม 2556 รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์แนบ

[Download not found]