ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯถวายราชดุดี และเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ) ในวันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 2556 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

blessQueen-linkimage