โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2559 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัด พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2559 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101028593275211.1073741905.311434945567917]