สมาธิเพื่อสุขภาพ ผู้รับบริการทั่วไป

การให้สมาธิเพื่อนสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ณ วันที่ 21 กันยายน 2558

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.983282155049856.1073741856.311434945567917]