หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1862781287099934.1073742035.311434945567917]