หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการให้บริการ

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • ให้บริการทันตกรรม (ตรวจฟัน ถอนฟัน)
  • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
  • มีบริการนวด ประคบ และจ่ายยาสมุนไพรของบริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ขอบคุณภาพจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1058916494153088.1073741892.311434945567917]