ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม

ภาพบบรยากาศออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม ประจำเดือนกันยายน พศ.๒๕๕๗ ณ บ้านเกาะแกด โดยมี ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่