เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รับคณะประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รับคณะประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จากสถาบันธัญญารักษ์ขอนแก่น  ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1639728096071922.1073741995.311434945567917]