เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อำเภอโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2557

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อำเภอโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2557 ณ สนามเทศบาลอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

โปรแกรมการแข่งขัน

ลำดับที่ คู่แข่งขัน เวลา
1 สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร – อบต.โพธิ์ไทร 1 ธันวาคม 2557 15.00 น.
2 สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร – ครูเครือข่าย 13 8 ธันวาคม 2557 15.00 น.
3 สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร – อบต.สารภี 12 ธันวาคม 2557 15.00 น.
4 รอบรองชนะเลิศ 17 -18 ธันวาคม 2557 15.00 น.
5 รอบชิงชนะเลิศ 19 – 20 ธันวาคม 2557 15.00 น.