เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมต้อนรับ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00น. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและนายลำพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซึ่งได้รับการต้อนรับจากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร