เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย นายประทีป บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร