เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรและเครือข่ายบริการสุขภาพในโซนที่ 2 ประกอบด้วยเครือข่าย ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น และนาตาล ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาพบรรยากาศกิจกรรม