เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564 ครบรอบ 79 ปี

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564 ครบรอบ 79 ปี  ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดังนี้

 • เวลา 07.00 น. ตักบาตรนมจืด และถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดศรีบุญเรือง
 • 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อำเภอโพธิ์ไทร
  พร้อมจับฉลากผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกในช่วงวันที่ 25 พย.-5 ธค. ครั้งที่ 1
 • เยี่ยมให้กำลังใจผู้มารับบริการฉีดวัคซีน
 • 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
ประกาศผู้ได้รับรางวัล
 1. นางมอญ สมศรี รพ.สต.สองคอน ทีวี 32 นิ้ว
 2. นายบุญช่วย ธรรมเที่ยง รพ.สต.สำโรง พัดลม
 3. สมัย อนุตรี เขตรพ. หม้อหุงข้าว
 4. นส.สริดา ดีมาก รพ.สต.พะไล นม1 ลัง
 5. ดช.เฉลิมพงศ์ วงศ์เพชร รพ.สต.พะไล นม 1ลัง
 6. พระชัยณรงค์ จารุเกษม เขตรพ. นม1ลังรับแล้ว
 7. นายทวี ผงจันทร์ รพ.สต.สองคอน กระติกน้ำร้อน

ภาพกิจกรรม