เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอโพธิ์ไทรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2557

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำดำหัวขอพรนายเลอพงษ์ สุวานิช นายอำเภอโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำขอพรจากนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2557