เจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมเดิน – วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 07:00น. เจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมเดิน – วิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว