เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนางวนิดา ศรีแก้ว (โรงพยาบาลยะลา)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนางวนิดา ศรีแก้ว (โรงพยาบาลยะลา) ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด เป็นจำนวนเงิน 3,450 บาท