เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี