เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อมานิตย์ ไตรศิวะกุล (พ่อขุ่ย) ณ ร้านมิตรถาวร เฮียขุ่ย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา17.30 น. โดยแพทย์หญิงธรรมพร ปรัสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธ์ไทรมอบหมายให้ นายชยพล ธนกิจเจริญสกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อมานิตย์ ไตรศิวะกุล (พ่อขุ่ย) ณ ร้านมิตรถาวร เฮียขุ่ย บ้านศรีสว่าง ตำบลโพธิ์ไทรอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี