[ภาพบรรยากาศ]เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันทันตสาธารณสุข ทางฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดบริการตรวจฟันฟรี เวลา 08.30 น.-16.00น.

เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันทันตสาธารณสุข ทางฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดบริการตรวจฟันฟรี ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน ฟรีทุกสิทธิ์การรักษา เวลา 08.30 น.-16.00น.
** ใครอยากเจอหมอฟันหล่อๆ สวยๆ แวะมาใช้บริการได้ ^^