กิจกรรมทำบุญตักบาตร ครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 9 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน ครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 9 กันยายน 2565