เยี่ยมเสริมพลังจากกองสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับการเยี่ยมเสริมพลังจากกองสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1850274918350571.1073742032.311434945567917]