การเยี่ยมเสริมพลังจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย QLN จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 พร้อมผู้สังเกตการณ์ จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น และ โรงพยาบาลบุณฑริก

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมเสริมพลังจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย QLN จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 พร้อมผู้สังเกตการณ์ จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น และ โรงพยาบาลบุณฑริก ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

*กล้องที่ 1
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1070777316300339.1073741894.311434945567917]

*กล้องที่ 2
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1071212386256832.1073741896.311434945567917]