แจ้งกำหนดการกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 25 วันที่ 16 ตุลาคม 2557

แจ้งกำหนดการกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีประเภทกีฬาดังนี้

  1. บาสเกตบอล
  2. เปตอง
  3. วอลเลย์บอล
  4. ฟุตซอล
  5. แชร์บอล
  6. กีฬามหาสนุก

กำหนดการการจัดงาน

วัน พฤหัสบดี 16 ตุลาคม 2557
เวลา 13.00
สถานที่ สนามกีฬาโรงพยาบาล
สี เขียว
ชมพู
 ประเภทกีฬา เปตองชาย/หญิง(ผู้บริหาร)
วอลเล่ย์ชาย/หญิง แชร์บอลหญิง/ฟุตซอลชาย
บาสเกตบอลชาย/หญิง และมหาสนุก online casino 3
ภาคค่ำ Sport night
สถานที่ สนามวอลเล่ย์บอล/ห้องประชุมใหม่
เวลา 18.00 – 22.00 น.
พิธีกร นางสาวชมสิริ ริ้วทอง และนายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร

และ Sportnight เริ่มเวลา 18.00 น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการและสมาชิกสี ตามไฟล์แนบ

[Download not found]