แจ้งกำหนดการนิเทศงาน ผสมผสานจากจังหวัด รอบที่ 1/2556

แจ้งกำหนดการ คปสอ.โพธิ์ไทร รับนิเทศงาน ผสมผสานจากจังหวัด รอบที่ 1/2556 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี แนวทางการนิเทศและแผนการนิเทศ ตามไฟล์แนบ

[Download not found]