แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ปี 2556

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ผู้ประสานงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ปี 2556 ทั้ง 6 คปสอ. ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดจัดการแข่งขันและกติกาการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ปี 2556 ขึ้น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดการแข่งขันกีฬามีดังนี้
เกาะติดขอบสนาม

  • กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ปี 2556 ในชื่อ “ต้นตาลเกมส์” เจ้าภาพจัดการแข่งขันคือ คปสอ.นาตาล
  • สีประจำแต่ละคปสอ.มีดังนี้
   • คปสอ.นาตาล สีน้ำเงิน
   • คปสอ.กุดข้าวปุ้น สีม่วง
   • คปสอ.โพธิ์ไทร สีชมพู
   • คปสอ.เขมราฐ สีส้ม
   • คปสอ.ศรีเมืองใหม่ สีฟ้า
   • คปสอ.ตระการพืชผล สีเขียว
  • สนามและวันวันเวลาการแข่งขัน
วันที่ คปสอ.เจ้าภาพ สนาม/หมายเหตุ
14 ตุลาคม 2556 คปสอ.นาตาล
24 ตุลาคม 2556 คปสอ.ศรีเมืองใหม่
31 ตุลาคม 2556 คปสอ.กุดข้าวปุ้น
5 พฤศจิกายน 2556 คปสอ.โพธิ์ไทร
14 พฤศจิกายน 2556 คปสอ.เขมราฐ
19 พฤศจิกายน 2556 คปสอ.ตระการพืชผล
21 พฤศจิกายน 2556 คปสอ.นาตาล แบดมินตัน ฟุตซอล
23 พฤศจิกายน 2556 คปสอ.นาตาล นัดชิงชนะเลิศ
 • กีฬาที่ใช้จัดการแข่งขัน/กติกาและการแบ่งสายการแข่งขัน
  • ฟุตบอล
   สาย A : คปสอ.ตระการพืชผล, คปสอ.ศรีเมืองใหม่, คปสอ.เขมราฐ
   สาย B : คปสอ.กุดข้าวปุ้น, คปสอ.โพธิ์ไทร, คปสอ.นาตาล
  • ฟุตซอล
   สาย A : คปสอ.กุดข้าวปุ้น, คปสอ.โพธิ์ไทร, คปสอ.เขมราฐ
   สาย B : คปสอ.ตระการพืชผล, คปสอ.ศรีเมืองใหม่, คปสอ.นาตาล
  • วอลเลย์บอลชาย/หญิง
   สาย A : คปสอ.โพธิ์ไทร, คปสอ.เขมราฐ, คปสอ.ศรีเมืองใหม่
   สาย B : คปสอ.กุดข้าวปุ้น, คปสอ.ตระการพืชผล, คปสอ.นาตาล
  • บาสเกตบอลชาย/หญิง
   สาย A : คปสอ.ตระการพืชผล, คปสอ.กุดข้าวปุ้น, คปสอ.นาตาล
   สาย B : คปสอ.โพธิ์ไทร, คปสอ.เขมราฐ, คปสอ.ศรีเมืองใหม่
  • ตระกร้อชาย/หญิง
   สาย A : คปสอ.ตระการพืชผล, คปสอ.โพธิ์ไทร, คปสอ.เขมราฐ
   สาย B : คปสอ.ศรีเมืองใหม่, คปสอ.นาตาล, คปสอ.กุดข้าวปุ้น
  • เปตอง
   สาย A : คปสอ.ตระการพืชผล, คปสอ.นาตาล, คปสอ.เขมราฐ
   สาย B : คปสอ.ศรีเมืองใหม่, คปสอ.โพธิ์ไทร, คปสอ.กุดข้าวปุ้น
  • แบดมินตัน
   สาย A : คปสอ.นาตาล, คปสอ.กุดข้าวปุ้น, คปสอ.เขมราฐ
   สาย B : คปสอ.ศรีเมืองใหม่, คปสอ.โพธิ์ไทร, คปสอ.ตระการพืชผล
  • เทเบิลเทนนิส