แจ้งขั้นตอนการเข้ากรอกเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรแจ้งขั้นตอนการเข้ากรอกเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) มีขั้นตอนการเข้าใช้งานดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์
  2. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูล
    Username : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน@10958
    รหัสผ่าน : กำหนดเอง 6 ตัว
    ยืนยัน : รหัสผ่าน 6 ตัว
  3. กดปุ่มลงทะเบียน
  4. เข้าสู่ระบบครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กำหนดตามข้อ 2